Visa - bliskovit porast mobilnega plačevanja v Evropi

Anja Mrevlje 25.11.2016
Visa - Nekateri spletni nakupi ne stanejo nič

54 % anketiranih potrošnikov redno uporablja prenosne naprave za plačevanje različnih dejavnosti, medtem ko je lani le 18 % vprašanih dejalo, da so uporabili mobilno plačevanje za plačilo vsakodnevnih dobrin in storitev.

Raziskava, v kateri je sodelovalo več kot 36.000 spletnih potrošnikov iz 19 evropskih držav, tudi iz Slovenije, je pokazala velike spremembe v odnosu potrošnikov do digitalnega plačevanja v zadnjih 12 mesecih. Pred enim letom je 38 % anketiranih odgovorilo, da za plačevanje še nikoli niso uporabili prenosne naprave in da tega ne nameravajo storiti niti v prihodnosti. Ta delež se je v letošnji raziskavi zmanjšal na 12 %.

KDO SO POTROŠNIKI IN KAJ KUPUJEJO?

Skoraj tri četrtine (69 %) vprašanih Slovencev uporablja mobilne naprave za plačevanje in upravljanje denarja – zato jih imenujemo uporabniki mobilnega plačevanja1. 41 % jih uporablja prenosne naprave za nakazovanje denarja prijateljem in družini, 17 % uporabnikov pa z njimi plačuje hrano za s seboj.

MOBILNO BANČNIŠTVO JE V VZPONU

Rezultati raziskave so pokazali, da uporaba mobilnega bančništva narašča pri vseh starostnih skupinah. Prvič se je zgodilo, da več kot polovica anketiranih v Evropi uporablja mobilno bančništvo, in to pri vseh starostih. Pri tem še vedno izstopa generacija Y, a jo tudi druge starostne skupine hitro dohitevajo. Najhitrejšo, 33odstotno rast so zabeležili v starostni skupini 55–64 let, med osebami, starimi med 18 in 34 let, pa je rast 24odstotna. V Sloveniji 19 % vprašanih, starih med 55 in 64 let, uporablja mobilno bančništvo.

Vse večje število anketiranih v Evropi s pomočjo mobilnega bančništva spremlja porabljena sredstva in svoje finančnih obveznosti; kar 41 % vprašanih redno preverja stanje na računu prek spleta ali mobilne aplikacije.

POVEZAVA Z UPORABO BREZSTIČNE TEHNOLOGIJE

Porast uporabe digitalnih plačil sovpada z vse pogostejšo uporabo brezstične tehnologije. Raziskava je pokazala, da je brezstično plačevanje postalo nekaj povsem običajnega pri vseh starostnih skupinah.

Izbor urednika