Rotary Slovenija z Miklavževim koncertom ponovno pomaga otrokom po celi Sloveniji

CITYLIFE 16.12.2022
miklavžev-koncert2

Letos so na koncertu nastopili mnogi talentirani in vrhunski glasbeni in plesni gostje. Med njimi tudi štipendisti Rotary kluba Ljubljana, katerih vrhunski nastopi so odražali njihovo predanost in ljubezen do glasbe. Med ostalimi gosti, ki so nastopili, so bili Neisha, Slovenski oktet, Andraž Golob, baletni plesalci SNG Opera in balet Ljubljana, Simfonični orkester, Big Band ter Mladinski in Otroški zbor RTV Slovenija, Vlado Pilja, Patricija Avšič, Nina Strnad, Vokalni Band Kreativo in ostali. Celoten koncert je za ogled na voljo na spletni strani RTV Slovenije.


Znanje je naše največje bogastvo
Čas praznikov je odlična priložnost, da pomislimo na tiste, ki so v stiski. Edvard Škodič, nekdanji predsednik Rotary kluba Ljubljana in koordinator letošnjega Miklavževega koncerta je dejal: »Dobrodelna sredstva Miklavževega koncerta so namenjena kritju stroškov osnovnošolcev, tj. šolskih kosil, izvenšolskih dejavnosti, nakupu šolskih potrebščin, udeležbe v šoli v naravi ter številnih šolskih ekskurzij«.Na razpis za pomoč se lahko prijavijo vse osnovne šole
Do 31. 12. 2022, do 20.00 se na razpis razpis za pomoč lahko prijavijo Osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom ali njihov šolski skladi. Vloga za razpis je dostopna na spletni strani Rotary kluba Ljubljana.. Na lanskem koncertu so bila sredstva razdeljena med 61 osnovnih šol po Sloveniji. S tem je pomoč prejelo 739 osnovnošolcev.


Izbor urednika

Spletni urednik, Pika Zrim, priporoča