Huawei omogoča razvoj mladih tehnoloških talentov

CITYLIFE 22.11.2022
huawei---2022---photozigaintihar-220

Na zaključnem dogodku programa so študentje generacije Seeds for The Future 2022 prejeli diplome in nagrade, potekala pa tudi okrogla miza, ki jo je moderirala Gordana Kisilak, nacionalna koordinatorka programa Seeds for the Future

Vsi so se strinjali, da v Sloveniji imamo tehnološke talente, treba pa je najti primerne načine, da se usmerijo v tovrstne panoge in tudi splošno populacijo bolje digitalno opismeniti. Dr. Borut Čampelj, sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je povedal, da je treba za talente sistemsko skrbeti: »Raje uporabljajmo besedo nadarjeni, pomembno je, da najdemo vse nadarjene učence,« je poudaril. Strinjal se je mag. Nenad Šutanovac, direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS, ki je izpostavil, da »skozi šolski sistem letno ustvarimo dobrih 2500 IKT strokovnjakov, od tega je diplomantov slaba polovica. Če želimo okrepiti razvoj gospodarstva, je treba ukrepati hitro in odločno.« Vodja Sektorja za pospeševanje digitalne preobrazbe Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo, dr. Polonca Blaznik, je izpostavila tudi pomen zaupanja v tehnologijo, ki je temelj uporabe digitalnih izdelkov in storitev: »Uveljavljenje tehnološke kulture se ne zgodi čez noč. Pri spreminjanju kulture ni hitrih rešitev, gre za sistematično delo in tek na dolge proge, tudi vseživljenjsko učenje, ki se vse bolj uveljavlja, bo šele pokazalo rezultate,« je povedala. Profesor dr. Andrej Kos iz Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in predstojnik Laboratorija za telekomunikacije pa je spomnil, da je pomembno povezovanje med raziskovalno sfero in gospodarstvom: »Zelo pomembno je, da študentke in študenti dobijo akademska znanja na univerzi kot tudi iz okolij, v katerih se bodo kasneje zaposlili (podjetja, državna uprava). Današnje okolje je izjemno dinamično in kompleksno, razvoj pa interdisciplinaren in poteka izjemno hitro.« 


Programi, kot je Huaweiev Seeds for The Future, lahko torej pomembno prispevajo tako k razvoju talentov, kot povezovanju akademske in gospodarske sfere. To je poudaril tudi Walter Zhang, izvršni direktor Huawei Technologies Slovenija, ki verjame, da je potrebno mladim talentom ponuditi prostor za razvoj in zmanjšati digitalno vrzel s pomočjo izmenjave izkušenj in znanja: »Svet je digitaliziran in globalno povezan bolj kot kadarkoli prej. Za prihajajoče generacije inovatorjev sta ključna razumevanje digitalne infrastrukture, ki nas povezuje, in razumevanje različnih kultur ter tehnologij. Voditelji prihodnosti bodo morali biti digitalno rojeni in kreativni, z dobrim razumevanjem sveta okoli sebe – prepričan sem, da so nekateri danes tu med nami.«


To potrjuje tudi študent Urban Grbajs, udeleženec programa Seeds for the Future 2022, ki pravi, da je bila to edinstvena izkušnja »Udeleženci smo pridobili vrsto različnih znanj, ki jih sicer težje pridobimo na fakulteti, predvsem na področju mobilnih omrežij 5G ter umetne inteligence. Spoznali smo tudi »globino« podjetja Huawei, saj za veliko stvari, ki jih podjetje razvija in trži, sploh nismo vedeli. Velika dodana vrednost je tudi praksa, saj je odličen občutek, če osvojeno znanje lahko apliciraš. Vsekakor podpiram vključevanje podjetij v izobraževalni sistem.«

Fotografije: Žiga Intihar

Izbor urednika

Spletni urednik, Pika Zrim, priporoča